Építőanyag-ipari minőségellenőr tanfolyam: Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok
ioszia logo

Építőanyag-ipari minőségellenőr tanfolyam

bgareworksbanner
PCB javítás és BGA átmunkálás, javítás! Vizsgálat, eltávolítás, kiforrasztás, csere, beültetés, mentés, tesztelés, stb.
Költséghatékony megoldás!


Építőanyag-ipari minőségellenőr képzés
OKJ azonosító:  54 345 02 0100 31 01

Tartalom:

0504-06 Építőanyag-ipari közös feladatok I.
0683-06 Építőanyag-gyártás előkészítése, irányítása, ellenőrzése
0685-06 Építőanyag-ipari minőség-ellenőrzési feladatok
0886-06 Általános vállalkozási feladatok


A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Előkészíti a termékgyártás folyamatát
 • Nyersanyagok előkészítésével kapcsolatos feladatokat végez
 • Termékgyártást irányít
 • Költségszámítási és adminisztrációs feladatokat lát el
 • Termelő berendezések üzemeltetését biztosítja
 • Az értékesítési folyamatban részt vesz
 • Gyártás során méréseket, vizsgálatokat végez, minősít
 • Ellenőrzi és betartatja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat
 • Minőségvizsgálatot végez
 • Ellenőrzéstechnológiai tevékenységet végez
 • Minőségbiztosítási dokumentációs tevékenységet végez


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0504-06 Építőanyag-ipari közös feladatok I.

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Értelmezi a technológiai terveket
 • Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
 • Anyagszükségletet számol
 • Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
 • Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
 • Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
 • Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz-, és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
 • Ellenőrzi a munka-, és tűzvédelmi eszközöket
 • Használja (biztosítja) az előírt munka-, és tűzvédelmi eszközöket
 • Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
 • Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
 • Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
 • Baleset illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
 • Ellenőrzi és betartatja a tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírásokat
 • Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0683-06 Építőanyag-gyártás előkészítése, irányítása, ellenőrzése


A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Meghatározza a nyersanyagok előkészítési műveleteit
 • Meghatározza a keverékek előállítási módját
 • Meghatározza a formázási technológiát
 • Meghatározza a hőkezelési folyamatokat
 • Meghatározza a megfelelő tüzeléstechnikai folyamatot
 • Kiválasztja a szükséges tüzelőberendezéseket
 • Kiválasztja és biztosítja a szükséges tüzeléstechnikai eszközöket
 • Kiválasztja az alkalmazott gépi és tüzelési berendezéseket
 • Meghatározza a kivitelezéshez szükséges munkaerő-szükségletet
 • Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
 • Meghatározza a termék előállításához szükséges nyersanyagokat
 • Felméri a nyersanyagok beszerzési lehetőségeit
 • Megrendeli a nyersanyagokat
 • Nyilvántartásokat vezet
 • Anyagutalványozást végez
 • Termékmérleget készít
 • Minőségi bizonylatot készít
 • Részt vesz a számlák összeállításában
 • Megszervezi a munka- és balesetvédelmi oktatást a munkások számára
 • Önköltség-, költségcsökkentési és jövedelmezőségi számításokat végez
 • Tájékoztatja az ügyfeleket a termékek főbb tulajdonságairól, felhasználási területéről
 • Meghatározza a felhasználási igénynek megfelelő terméket
 • Információt gyűjt a közeli lehetséges építőipari partnerekről
 • Termékismertetőt készít
 • Termékbemutatót tart
 • Árajánlatot készít
 • Raktárkészletet biztosít
 • Eladja a terméket
 • Irányítja a nyers-, félkész, késztermékek gyártását
 • Gondoskodik a technológiai előírások betartásáról
 • Biztosítja a folyamatos termelést
 • Gyártásközi ellenőrzést végez
 • Gyártás során felmerülő eltéréseket korrigálja
 • Kisebb hibákat javíttat
 • Gyártóberendezések műszaki állapotát ellenőrzi
 • Rendszeres karbantartást biztosít
 • Időszakos javításokat előkészít
 • Gépek és berendezések hibás működését megállapítja
 • Megállapítja a termék paramétereiben bekövetkező kedvezőtlen változásokat
 • Megállapítja a technológiai folyamatban bekövetkező eltérések okát
 • Intézkedik a hibák kijavításáról
 • Termelő berendezések működését irányítja
 • Mintát vesz a vizsgálandó anyagból
 • Vizsgálja, minősíti a nyersanyagokat
 • Meghatározza az összetétel-változás hatását a késztermék tulajdonságaira
 • Gyártásközi minőségellenőrzést végez félkész terméken
 • Égetés ellenőrzésére szolgáló méréseket végez
 • Késztermék ellenőrzését végzi szemrevételezéssel
 • Késztermékek minőségi paramétereit ellenőrzi
 • Selejt- és mellékterméket vizsgál, hasznosít
 • A környezet- és biztonságtechnikai szabályokat betartja és betartatja


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0685-06 Építőanyag-ipari minőség-ellenőrzési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Átveszi a terméket minőség-ellenőrzésre
 • Elvégzi a beszállított áruk minősítését
 • Elvégzi a gyártásközi termékminősítést
 • Elvégzi a végtermék minősítését
 • Anyagvizsgálatot végez
 • Anyagok fizikai és kémiai tulajdonságát ellenőrzi
 • Anyagösszetételt vizsgál
 • Anyagszilárdsági és keménységvizsgálatot végez
 • Geometriai tulajdonságokat ellenőriz
 • Esztétikai követelmények szerinti elbírálást végez
 • Elemzi és felhasználja az anyagvizsgálatok eredményeit
 • Értelmezi az anyagminőség jelölését
 • Ellenőrzi a csomagolás, raktározás és szállítás folyamatát
 • Gyártási és forgalmazási engedélyeket készít
 • Jegyzőkönyvet vesz fel
 • Dokumentál az okmányok és bizonylatok szerkezetének megfelelően
 • Dokumentálja a készáru kibocsátást
 • Dokumentálja a gyártásközi ellenőrzést
 • Dokumentálja a selejtezést és hiányelszámolást
 • Dokumentálja a beérkező anyagellenőrzést
 • Dokumentálja a végellenőrzést
 • Dokumentálja a minőség-ellenőrzéseket
 • Megvizsgálja a szerződéseket a minőség meghatározása, ellenőrzése és tanúsítása szempontjából
 • Elkészíti a minták és etalonok előállításához szükséges dokumentációt
 • Elkészíti a csomagolás, raktározás és szállítás dokumentációját
 • Kiválasztja a megbízhatósági vizsgálatok módszereit
 • Meghatározza és ellenőrzi a műszaki fejlesztés, előkészítés ellenőrzés-technológiáját
 • Gyártási és ellenőrzési műveleti utasításokat készít
 • Meghatározza a gyártási műveletek minőség-ellenőrzésének módját
 • Meghatározza a minőség-ellenőrzés személyi és tárgyi feltételeit
 • Meghatározza az alkalmazandó minősítési, ellenőrzési, vizsgálati és mérési módszereket
 • Felülvizsgálja, korszerűsíti a minőségbiztosítási utasításokat
 • Ellenőrzés-technológiai utasításokat készít
 • Értelmezi és betartja a minőségszabályozásra vonatkozó hatósági előírásokat
 • Végrehajtja a minőségtanúsításokra és - ellenőrzésekre vonatkozó jogszabályokat


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Egyszerű árajánlatot készít
 • A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
 • Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
 • Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
 • Reklamációt intéz
 • Számlát állít ki az elvégzett munkáról
 • Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
 • Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
 • Tájékozódik a piaci igényekről
 • Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai változásokhoz

 

Álláshirdetés!
10 éve működő felnőttképzési intézmény jó kereseti lehetőséggel keres megfelelő iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:
 • angol és német nyelvtanár
 • informatika tanár
Fényképes Europass önéletrajzokat a palyazat@ioszia.hu e-mail címre várjuk!

Tanfolyamok, képzések GyöngyösönSzakmai képzések Nyelvi képzések Vállalati képzések Mestergazda program Oktatási szolgáltatások

Felnőttképzés: Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban, Jászberényben, Gödöllőn, Mezőkövesden, Füzesabonyban, Szolnokon, Hevesen és Észak-Magyarországon

Tanfolyamok városok szerint ABC sorrendben

Tanfolyamok, képzések Balassagyarmaton   | Tanfolyamok, képzések Egerben   | Tanfolyamok, képzések Füzesabonyban   | Tanfolyamok, képzések Gyöngyösön   | Tanfolyamok, képzések Hatvanban   | Tanfolyamok, képzések Jászberényben   | Tanfolyamok, képzések Mezőkövesden   | Tanfolyamok, képzések Miskolcon   | Tanfolyamok, képzések Pásztón   | Tanfolyamok, képzések Salgótarjánban  

Kiemelt képzések és tanfolyamok

Felnőttképzés | Mérlegképes könyvelő tanfolyam | HP tanfolyamok | Egyéb támogatások | Informatikai képzés | Angol nyelvtanfolyam Gyöngyös | Támop 2.1.2 program | Jelentkezési lap - online | ECL Nyelvvizsga Gyöngyösön | ECDL tanfolyam | Szakmai tanfolyamok Gyöngyös Biztonsági őr tanfolyam

"IOSZIA" Felnőttképzési Intézmény, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely                                                                                                                                            CSS Valid  |  HTML Valid

Építőanyag-ipari minőségellenőr tanfolyam